Page 1 of 1

Flex & veranderende regels

Aan flexwerk wordt getimmerd. Je krijgt als werkgever meer verantwoordelijkheid rond de re-integratie van flexwerknemers die ziek uit dienst gaan. Per 1 januari wordt de wet Modernisering ziektewet van kracht. Ook is in het sociaal akkoord afgesproken dat de ketenbepaling rond flexwerk wordt aangepast. Er komt een maximum van drie bepaalde tijdcontracten in twee jaar, met een maximale tussenpoos van zes maanden. Wat doet dit met jullie flexbeleid?

Q.1
Verwacht je dat de 'Modernisering Ziektewet' per 1 januari 2014 ingrijpende gevolgen zal hebben voor de organisatie?

Q.2
Verwacht je dat door de 'Modernisering Ziektewet' jullie beleid wat betreft de inzet van flexwerkers verandert?

Q.3
Verwacht je dat een verandering van de ketenbepaling jullie flexbeleid verandert?

Q.4
Wat vind jij als HR-professional van de wijzigingen in het algemeen, rond flexwerk?

Q.5
Hoeveel medewerkers werken (ongeveer) voor jullie organisatie?

Page 1 of 1