vr.1
In het nieuwe ontslagrecht kan een arbeidsovereenkomst nog worden beëindigd met wederzijds goedvinden.

vr.2
Ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt vanaf 1 juli 2015 via de kantonrechter.

vr.3
De arbeidsovereenkomst van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt kan worden opgezegd zonder toestemming van UWV of kantonrechtersprocedure.

vr.4
Het nieuwe ontslagrecht biedt - onder voorwaarden- de mogelijkheid om ‘getalenteerde’ werknemers buiten de afspiegeling te laten.

vr.5
Als het UWV een verzoek om afgifte van een ontslagvergunning heeft afgewezen, heeft de werkgever geen andere optie dan de werknemer in dienst te houden.